"rely heavily" — Słownik kolokacji angielskich

rely heavily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opieraj się ciężko
  1. rely czasownik + heavily przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The judge said he had relied heavily on the physical evidence.

powered by  eTutor logo