"forth" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

forth przysłówek

czasownik + forth
Kolokacji: 161
set forth • put forth • bring forth • come forth • hold forth • call forth • send forth • pour forth • draw forth • burst forth • go forth • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
1. set forth = wyruszyć w podróż set forth
2. put forth = wysuń put forth
4. come forth = przyjdź do przodu come forth
5. hold forth = perorować hold forth
7. send forth = wydawać, publikować, tworzyć, dawać, wysyłać, wyekspediować, eksportować, przesyłać coś dalej send forth
9. draw forth = wydobywać, wyciągać draw forth
  • Whatever the reason, I cannot draw forth the information we need.
  • It was as if these things were being drawn forth for his inspection.
  • She reached into the bag and drew forth a white bottle.
  • He drew forth a handkerchief and held it out to his brother.
  • I drew forth my cards and held Random's before me.
  • With his free left hand, the old man drew forth a small stack of papers.
  • Long, firm hands drew forth a mass of black cloth.
  • Now, any mention of it seems to draw forth emotion.
  • I turned the flap down and drew forth the photos.
  • The old man tore open the end of the envelope and drew forth the paper.
10. burst forth = rozbłyśnij burst forth
11. go forth = zostać wydanym (o rozkazie, poleceniu) go forth
12. rock forth = kamień do przodu rock forth
13. swing forth = zakołysz do przodu swing forth
14. move forth = rusz się do przodu move forth
15. walk forth = chodź do przodu walk forth
16. pace forth = tempo do przodu pace forth
17. run forth = pobiegnij do przodu run forth
18. travel forth = podróżuj do przodu travel forth
19. sway forth = zakołysz do przodu sway forth
20. switch forth = zmień do przodu switch forth
21. look forth = popatrz do przodu look forth
22. fly forth = poleć do przodu fly forth
23. pass forth = miń do przodu pass forth
24. spew forth = wydobądź się spew forth
25. give forth = emitować, wydzielać (np. dym, spaliny), roztoczyć (np. zapach) give forth
26. issue forth = kwestia do przodu issue forth
27. step forth = krok do przodu step forth
28. shift forth = przesuń do przodu shift forth
29. ride forth = pojedź do przodu ride forth
30. bounce forth = odbij do przodu bounce forth
31. shuttle forth = transport wahadłowy do przodu shuttle forth
32. sally forth = wyruszać (aby zrobić coś trudnego, niebezpiecznego; często używane humorystycznie) sally forth
33. stretch forth = rozciągnij do przodu stretch forth
34. venture forth = wyruszyć, wypuścić się venture forth
35. stand forth = stań do przodu stand forth
36. dart forth = strzałka do przodu dart forth
37. roll forth = potocz do przodu roll forth
38. spring forth = wiosna do przodu spring forth
39. stride forth = krok do przodu stride forth
40. break forth = wyłaniać się, pojawiać się, ukazywać się break forth
41. gush forth = tryśnięcie do przodu gush forth
42. drive forth = prowadź do przodu drive forth
43. shine forth = zaświeć do przodu shine forth
44. jump forth = skocz do przodu jump forth
45. march forth = maszeruj do przodu march forth
46. cut forth = potnij do przodu cut forth
47. rush forth = popędź do przodu rush forth
48. weave forth = utkaj do przodu weave forth
49. leap forth = skocz do przodu leap forth

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.