"stepped forth" — Słownik kolokacji angielskich

stepped forth kolokacja
Popularniejsza odmiana: step forth
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejść do przodu
  1. step czasownik + forth przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    In a few minutes he would step forth among people who knew him.

    Podobne kolokacje: