"give forth" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "give forth" po angielsku — Słownik polsko-angielski

give forth

phrasal verb
  1. wydać, wydzielić, roztoczyć

"give forth" — Słownik kolokacji angielskich

give forth kolokacja
  1. give czasownik + forth przysłówek = wydać, wydzielić, roztoczyć
    Silna kolokacja

    The very stones gave forth the chill as if they were blocks of ice.

    Podobne kolokacje: