"give forth" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "give forth" po angielsku

give forth

phrasal verb
  1. emitować, wydzielać (np. dym, spaliny), roztoczyć (np. zapach)
    The factory chimneys were giving forth smoke. (Kominy fabryki roztaczały dym.)

"give forth" — Słownik kolokacji angielskich

give forth kolokacja
  1. give czasownik + forth przysłówek = emitować, wydzielać (np. dym, spaliny), roztoczyć (np. zapach)
    Silna kolokacja

    The very stones gave forth the chill as if they were blocks of ice.

powered by  eTutor logo