"drawn forth" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "drawn forth" po angielsku

phrasal verb
  1. wydobywać, wyciągać

"drawn forth" — Słownik kolokacji angielskich

drawn forth kolokacja
Popularniejsza odmiana: draw forth
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): narysowany do przodu
  1. draw czasownik + forth przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Whatever the reason, I cannot draw forth the information we need.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo