TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"wydobywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydobywać" po polsku

wydobywać

czasownik
 1. mine ****
  • kopać, wydobywać, eksploatować
   There are still some resources left to mine. (Jest jeszcze trochę surowców, które możemy wydobyć.)
   The government didn't allow for the company to mine gold. (Rząd nie zgodził się, aby firma wydobywała złoto.)
 2. tap *** , tap into
  • uzyskiwać, wydobywać (np. źródła energii, wodę)
   Our company taps natural resources. (Nasza firma wydobywa zasoby naturalne.)
 3. abstract **
  • wydobywać, wychwycać (np. sens czegoś)
   Students were able to abstract the main idea of this paragraph. (Studenci byli w stanie wychwycić główną ideę tego paragrafu.)
   Can you abstract a key point of this presentation? (Czy możesz wydobyć kluczowy punkt tej prezentacji?)
 4. extract **
 5. exploit **
  • wydobywać (minerały) [przechodni]
   He exploited three diamonds, sold them and never had to work again. (On wydobył trzy diamenty, sprzedał je i nigdy już nie musiał pracować.)
 6. quarry  
  They quarry marble here. (Tutaj wydobywa się marmur.)
 7. unearth
  • wydobywać (na światło dzienne), ujawniać
   My research unearthed some little known facts. (Moje badania ujawniły kilka mało znanych faktów.)
 8. extricate
 9. work , *****
  • wydobywać (np. węgiel) [przechodni]
   Why are you so dirty? Did you work coal? (Czemu jesteś taki brudny? Wydobywałeś węgiel?)
   He works coal every day. (On codziennie wydobywa węgiel.)
 10. educe
phrasal verb
 1. dig out
 2. winkle out
 3. draw forth
idiom
 1. cut somebody free , cut free
phrasal verb
 1. bring something out , także: bring out something *
 2. scrape something out
 1. mine for something
czasownik
 1. extract **
phrasal verb
 1. fish out
  • wydobyć, wyjąć (coś skądś)
   He searched the backpack and fished out a torch. (Przeszukał plecak i wydobył z niego latarkę.)
czasownik
 1. escape ***
 2. plume
phrasal verb
 1. pump out  

"wydobywać" — Słownik kolokacji angielskich

draw forth kolokacja
 1. draw czasownik + forth przysłówek = wydobywać, wyciągać
  Bardzo silna kolokacja

  Whatever the reason, I cannot draw forth the information we need.

tap into kolokacja
 1. tap czasownik + into przyimek = uzyskiwać, wydobywać (np. źródła energii, wodę)
  Bardzo silna kolokacja

  Companies must find new ways to tap into their workers, he said.

  Podobne kolokacje:
cut free kolokacja
 1. cut czasownik + free przymiotnik = wydobywać, uwolnić kogoś, oswobodzić kogoś (np. z łańcuchów, lin)
  Luźna kolokacja

  Maybe she was trying to cut free on several levels.