"free" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "free" po angielsku

free *****

przymiotnik
Stopniowanie: freer stopień wyższy, the freest stopień najwyższy
 1. darmowy, za darmo, bezpłatny
  She offered us some free samples. (Ona zaoferowała nam darmowe próbki.)
  If it's free, what do I pay for? (Jeśli to jest darmowe, to za co płacę?)
  He got a free ticket to the cinema. (On dostał bezpłatny bilet do kina.)
 2. wolny
  Are you free tomorrow afternoon? (Czy jesteś wolny jutro po południu?)
  These products are tax-free. (Te produkty są zwolnione z podatków.)
  I like to go fishing in my free time. (Lubię chodzić na ryby w wolnym czasie.)
 3. wolny, na wolności
  The killer is still free, and nobody's doing anything about it. (Morderca nadal jest na wolności i nikt z tym nic nie robi.)
  After doing his time, he is finally free. (Po odsiedzeniu swojego wyroku, on w końcu jest wolny.)
 4. wolny (nie kontrolowany)
  This software is available for free usage. (To oprogramowanie jest dostępne do wolnego użytku.)
  The restaurant next door has a free wi-fi access. (Restauracja obok ma niekontrolowany dostęp do Internetu.)
  This politician is a supporter of the free market. (Ten polityk jest zwolennikiem wolnego rynku.)
  zobacz także: independent
 5. wolny (nie zajęty)
  I heard he is free right now. (Słyszałam, że on teraz jest wolny.)
  Are you free? I want to talk to you. (Jesteś wolny? Chcę z tobą porozmawiać.)
  zobacz także: available
 6. wolny (nie używany w danej chwili)
  Excuse me, is this stall free? (Przepraszam, czy ta kabina jest wolna?)
  There were two free computers in the library. (W bibliotece były dwa wolne komputery.)
 7. wolny (nie cierpiący z jakiegoś powodu)
  I lived my life free of any worries. (Żyłem swoje życie wolny od wszelkich trosk.)
  I hope you will be free of pain and sorrow. (Mam nadzieję, że będziesz wolny od bólu i smutku.)
 8. wolny (nie zawierający czegoś)
  This meal is gluten-free. (Ten posiłek jest wolny od glutenu.)
  Is this beer alcohol-free? (Czy to piwo jest wolne od alkoholu?)
 9. nieopodatkowany (wolny od podatku)
  This charity work is tax-free. (Ta praca charytatywna jest nieopodatkowana.)
  Church in Poland is tax-free. (Kościół w Polsce jest nieopodatkowany.)
 10. nieograniczony
  With this contract you have a free Internet access. (Z tą umową masz nieograniczony dostęp do Internetu.)
  With these tickets, you have a free access to all films. (Z tymi biletami masz nieograniczony wstęp na każdy film.)
 11. wolny (substancja chemiczna nie powiązana z żadną inną)
  Here is oxygen in its free state. (Oto tlen w stanie wolnym.)
  This element never occurs free in nature. (Ten pierwiastek w naturze nigdy nie występuje jako wolny.)
czasownik
 1. uwalniać [przechodni]
  He came and freed us from slavery. (On przyszedł i uwolnił nas z niewoli.)
  I will free you from your earthly concerns. (Uwolnię was od waszych ziemskich trosk.)
 2. przywracać wolność [przechodni]
  Your mission is to free the captive troops. (Waszą misją jest przywrócenie wolności pojmanym wojskom.)
  They realized that I was innocent so they had to free me. (Uświadomili sobie, że jestem niewinny, więc musieli przywrócić mi wolność.)
 3. uwalniać (dać możliwość poruszania się) [przechodni]
  Free me from these chains and I will help you. (Uwolnij mnie z tych łańcuchów, a ci pomogę.)
  He wanted to free me after they handcuffed me but he couldn't do that without a key. (Chciał mnie uwolnić po tym, jak skuli mnie kajdankami, ale nie mógł tego zrobić bez klucza.)
  link synonim: release
 4. uwalniać (od cierpienia) [przechodni]
  Only death will free me from my suffering now. (Teraz już tylko śmierć uwolni mnie od cierpienia.)
  These pills will free you from every pain. (Te tabletki uwolnią cię od każdego bólu.)
  link synonim: release
przysłówek
Stopniowanie: freer stopień wyższy, the freest stopień najwyższy
 1. bezpłatnie, darmo
  You can participate in this event free of charge. (W tym wydarzeniu można uczestniczyć bezpłatnie.)
  If you are a student, you come for free. (Jeżeli jesteś studentem, możesz przyjść bezpłatnie.)
 2. wolno (np. wisieć, zwisać)
  The rope hanged free from the edge of the floor. (Lina zwisała wolno z krańca piętra.)
  The dead's man hands were hanging free. (Ręce zmarłego mężczyzny wolno zwisały.)
rzeczownik
 1. okienko transferowe  BrE potocznie
  He'll be torn apart during the free. (On zostanie rozerwany na strzępy w okienku transferowym.)
czasownik
 1. zwolnić kogoś (przez zastąpienie go)
  He's useless for our company, I have to free him. (On jest bezużyteczny dla naszej firmy, muszę go zwolnić.)
  I'm afraid that my boss wants to free me up - he's looking for someone new. (Obawiam się, że mój szef chce mnie zwolnić - szuka kogoś nowego.)
czasownik
 1. udostępnić coś
  I hope my favourite writer will free his new book soon. (Mam nadzieję, że mój ulubiony pisarz udostępni wkrótce swoją nową książkę.)
  She said she would free her new album up. (Ona powiedziała, że udostępni swój nowy album.)
 1. być wolnym
  He said he wanted to be free. (On powiedział, że chce być wolnym.)
  I'm free, I can do whatever I want. (Jestem wolny, mogę robić co chcę.)
suffiks
 1. przyrostek do tworzenia przymiotników (pozbawiony czegoś, czegoś się nie chce)

Powiązane zwroty — "free"

przymiotnik
czasownik
rzeczownik
free throw = rzut osobisty (w koszykówce)
freer = osoba uwalniająca +3 znaczenia
freeing = uwalnianie +3 znaczenia
deathmatch , DM (skrót) , free-for-all = deathmatch (tryb rozgrywki w grach wieloosobowych, w którym cel to zabicie jak największej ilości graczy przed upływem limitu czasowego) +1 znaczenie
free-for-all potocznie = wolna amerykanka (sytuacja, gdy każdy robi, co chce) +1 znaczenie
idiom
free spirit = wolny duch (osoba, która żyje tak, jak chce)
przysłówek
inne
inne
kolokacje

podobne do "free" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "free" po polsku

rzeczownik