BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bezstronny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bezstronny" po polsku

bezstronny

przymiotnik
 1. neutral **
  • bezstronny (np. w sporze)
   My parents are fighting, I am neutral. (Moi rodzice się kłócą, ja jestem bezstronny.)
   I don't want to engage in your argument - I'm neutral. (Nie chcę się angażować w waszą kłótnię - jestem neutralny.)
 2. impartial
 3. unbiased , unbiassed BrE
  • bezstronny (np. o opinii)
   I rely on your unbiased opinion. (Polegam na twojej bezstronnej opinii.)
   We found a more or less unbiased witness. (Znaleźliśmy mniej więcej bezstronnego świadka.)
   przeciwieństwo: partisan
 4. detached
 5. disinterested  
 6. uncommitted
 7. fair-minded
  • bezstronny, sprawiedliwy
   Professor, you are a very fair-minded person. (Profesorze, jest pan osobą bardzo sprawiedliwą.)
   I'm trying to be fair-minded. (Staram się być bezstronny.)
  • bezstronny, bez uprzedzeń
   My father has always been a fair-minded person. (Mój ojciec zawsze był osobą bez uprzedzeń.)
 8. value-free
 9. even-handed  
 10. unprejudiced
 11. even-minded  
 12. untinged  
 13. dégagé   oficjalnie

powered by  eTutor logo