BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"niezaangażowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niezaangażowany" po polsku

niezaangażowany

przymiotnik
 1. uncommitted
 2. uninvolved  
 3. disconnected
 4. non-aligned , także: nonaligned
 5. noncommitted
 6. noninvolved
 7. nonserious
idiom
 1. cold and distant
czasownik
 1. devote **
 2. involve ****
 3. engage ***
  • zatrudniać, angażować (np. prawnika, tłumacza) formal [TRANSITIVE]
   My boss has recently engaged a new translator. (Mój szef ostatnio zatrudnił nowego tłumacza.)
   I want to engage a cleaner. (Chcę zatrudnić sprzątaczkę.)
phrasal verb
 1. sign somebody up
phrasal verb
 1. cut somebody out
czasownik
 1. commit ***
phrasal verb
 1. step in *
 2. get into something ***  
  We both got into the political debate. (Obydwoje zaangażowaliśmy się w debatę polityczną.)
  He doesn't want her to get into the discussion. (On nie chce dopuścić jej do zaangażowania się w dyskusję.)
  I'm not in the mood to get into anything with you. (Nie jestem w nastroju, żeby angażować się z tobą w cokolwiek.)
  I really got into writing poetry. (Naprawdę zaangażowałem się w pisanie poezji.)
 3. launch out
 1. get involved *
  • angażować się (w sprawę)
   I got involved, I can't say "no" now! (Zaangażowałem się, nie mogę teraz powiedzieć "nie"!)
 2. become involved  
 3. make a commitment

powered by  eTutor logo