PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"involve" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "involve" po angielsku

involve ****

czasownik
 1. wymagać, pociągać za sobą, wiązać się z (np. wysiłkiem, niebezpieczeństwem) [przechodni]
  Every military mission involves danger. (Każda militarna misja wiąże się z niebezpieczeństwem.)
  This expedition involves a great risk. (Ta ekspedycja wiąże się z wielkim ryzykiem.)
 2. obejmować, dotyczyć [przechodni]
  The financial reform involves only the rich. (Reforma finansowa dotyczy tylko bogatych.)
  The defect involves all the apartments in that building. (Wada dotyczy wszystkich mieszkań w tym budynku.)
  My work involved intense research in contemporary art. (Moja praca obejmowała intensywne badania sztuki współczesnej.)
  His new job involves more responsibility than the old one. (Jego nowa praca obejmuje więcej obowiązków niż ta dawna.)
 3. wciągać, absorbować, angażować [przechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "involve"

rzeczownik
idiom
przymiotnik
kolokacje