"involve students" — Słownik kolokacji angielskich

involve students kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmij studentów
  1. involve czasownik + student rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The first class was five days a week and involved 163 students.

    Podobne kolokacje:

podobne do "involve students" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "involve students" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik