Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"wiązać się z" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wiązać się z" po polsku

wiązać się z

czasownik
 1. involve ****
  • wymagać, pociągać za sobą, wiązać się z (np. wysiłkiem, niebezpieczeństwem) [przechodni]
   Every military mission involves danger. (Każda militarna misja wiąże się z niebezpieczeństwem.)
   This expedition involves a great risk. (Ta ekspedycja wiąże się z wielkim ryzykiem.)
czasownik
 1. entail *

"wiązać się z" — Słownik kolokacji angielskich

entail with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiązać się z
 1. entail czasownik + with przyimek
  Luźna kolokacja

  That entails consultation with the citizens of the eleven provinces before any bill can become law.

  Podobne kolokacje:
entail from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiązać się z
 1. entail czasownik + from przyimek
  Luźna kolokacja

  The entail from the grandfather was on the eldest son.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo