BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"uczestnictwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uczestnictwo" po polsku

uczestnictwo [niepoliczalny]

rzeczownik
 1. participation ***
  • udział, uczestnictwo [niepoliczalny]
   The professor thanked the students for participation in the classes. (Profesor podziękował studentom za uczestnictwo w zajęciach.)
   Participation in the course is voluntary. (Uczestnictwo w kursie jest dobrowolne.)
 2. involvement ***
  • uczestnictwo, udział, zaangażowanie [niepoliczalny]
   The teacher thanked the students for their involvement throughout the semester. (Nauczyciel podziękował uczniom za ich zaangażowanie w trakcie całego semestru.)
   Her involvement in the play was small. (Jej udział w sztuce był mały.)
   zobacz także: engagement

powered by  eTutor logo