BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"uczestniczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uczestniczenie" po polsku

uczestniczenie

rzeczownik
 1. participating
 2. partaking
czasownik
 1. attend ****
  • brać udział, być obecnym, uczestniczyć (niekoniecznie w sposób aktywny np. w zajęciach w szkole, w spotkaniach) oficjalnie [przechodni/nieprzechodni]
   Did you attend the lecture yesterday? (Byłeś wczoraj obecny na wykładzie?)
   I don't attend parent-teacher meetings. (Nie biorę udziału w wywiadówkach.)
   How many people attended the meeting? (Ilu ludzi uczestniczyło w spotkaniu?)
   Is attending business dinners one of your duties? (Czy uczestnictwo w kolacjach biznesowych to jeden z twoich obowiązków?)
   I was invited to attend a very interesting conference in Rome. (Zostałem zaproszony by uczestniczyć w bardzo interesującej konferencji w Rzymie.)
 2. participate ***
 3. partake oficjalnie

powered by  eTutor logo