BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"uczestnik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uczestnik" po polsku

uczestnik

rzeczownik
 1. participant ****
  • uczestnik, uczestniczka, współuczestnik, zawodnik [policzalny]
   a person who takes a part (participates) in something
   Ten participants decided not to take part in the competition. (Dziesięciu uczestników zdecydowało się nie brać udziału w konkursie.)
   If you're a participant of the marathon, you have 10% discount in our shop. (Jeśli jesteś uczestnikiem maratonu, masz 10% zniżki w naszym sklepie.)
   zobacz także: attendee
 2. actor ***   oficjalnie [policzalny]
 3. competitor **
  • uczestnik, uczestniczka, zawodnik, zawodniczka [policzalny]
   I was a competitor at the Beijing Olympics. (Byłem zawodnikiem na olimpiadzie w Pekinie.)
   The last and 42nd competitor has just arrived at Monte Carlo. (Ostatni i 42 zawodnik właśnie przybył do Monte Carlo.)
 4. contributor **
  • uczestnik, uczestniczka
   The European Union is the main contributor of humanitarian aid to Zimbabwe. (Unia Europejska jest głównym uczestnikiem pomocy humanitarnej dla Zimbabwe.)
 5. attendee
  • uczestnik, uczestniczka
   Every attendee gets a schedule of the event. (Każdy uczestnik otrzymuje plan wydarzenia.)
   Our club's meeting had ten attendees yesterday. (Spotkanie naszego klubu miało wczoraj dziesięciu uczestników.)
   zobacz także: participant
 6. protagonist *
 7. entrant , także: intrant
 8. entry ***
  • uczestnik (np. biorący udział w konkursie) [policzalny]
   There were many entries for this competition. (Było sporo uczestników tego konkursu.)
 9. sharer
 10. attender
 11. participator
 12. partaker

powered by  eTutor logo