"get involved" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get involved" po angielsku

get involved *

 1. wiązać się (z kimś)
 2. angażować się (w sprawę)
  I got involved, I can't say "no" now! (Zaangażowałem się, nie mogę teraz powiedzieć "nie"!)
czasownik
 1. wymagać, pociągać za sobą, wiązać się z (np. wysiłkiem, niebezpieczeństwem) [przechodni]
  Every military mission involves danger. (Każda militarna misja wiąże się z niebezpieczeństwem.)
  This expedition involves a great risk. (Ta ekspedycja wiąże się z wielkim ryzykiem.)
 2. obejmować, dotyczyć [przechodni]
  The financial reform involves only the rich. (Reforma finansowa dotyczy tylko bogatych.)
  The defect involves all the apartments in that building. (Wada dotyczy wszystkich mieszkań w tym budynku.)
  My work involved intense research in contemporary art. (Moja praca obejmowała intensywne badania sztuki współczesnej.)
  His new job involves more responsibility than the old one. (Jego nowa praca obejmuje więcej obowiązków niż ta dawna.)
 3. wciągać, absorbować, angażować [przechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. zaangażowany (w coś), zainteresowany, będący częścią (czegoś)
  Only the involved can stay for the meeting. (Tylko zainteresowani mogą zostać na spotkaniu.)
 2. zaabsorbowany, zainteresowany (np. książką), zainteresowany, zaangażowany (w akcje charytatywne)
  She was very involved in the book. (Ona była bardzo zaabsorbowana książką.)
 3. zawiły, niejasny, skomplikowany (np. wyjaśnienie, problem)
  The plot was very involved. (Fabuła była bardzo zawiła.)
  link synonim: complex
  zobacz także: complicated
 4. w związku, zaangażowany (w bliskim związku z kimś)
  Are they romantically involved? (Czy oni są w związku romantycznym?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. być zamieszanym
  I can't believe he'd be involved in anything like this. (Nie mogę uwierzyć, że on mógłby być zamieszany w coś takiego.)
  He denies that he was involved in any criminal activity. (On zaprzecza, że był zamieszany w jakąkolwiek działalność przestępczą.)

"get involved" — Słownik kolokacji angielskich

get involved kolokacja
 1. get czasownik + involve czasownik = wiązać się (z kimś)
  Bardzo silna kolokacja

  Or had someone tried once more to get me involved?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo