BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"zaangażowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaangażowany" po polsku

zaangażowany

przymiotnik
 1. concerned ****
  • zaangażowany, zainteresowany
   She's a concerned citizen, she loves her town. (Ona jest zaangażowaną obywatelką, kocha swoje miasto.)
   I ask all concerned to stay in the room. (Proszę wszystkich zainteresowanych o zostanie w sali.)
   I'm concerned with animal rights. (Jestem zaangażowana w prawa zwierząt.)
   zobacz także: interested
 2. involved ****
  • zaangażowany (w coś), zainteresowany, będący częścią (czegoś)
   Only the involved can stay for the meeting. (Tylko zainteresowani mogą zostać na spotkaniu.)
  • zaabsorbowany, zainteresowany (np. książką), zainteresowany, zaangażowany (w akcje charytatywne)
   She was very involved in the book. (Ona była bardzo zaabsorbowana książką.)
  • w związku, zaangażowany (w bliskim związku z kimś)
   Are they romantically involved? (Czy oni są w związku romantycznym?)
 3. committed *
  • zaangażowany, zagorzały, oddany
   devoted to, ready to give a lot of time, energy and attention because you believe it is important, engaged, involved in his or her job
   They were all committed to making the deal. (Wszystkim zależało na dobiciu targu.)
 4. dedicated * , committed *
  • oddany (czemuś), zaangażowany (w coś), przywiązany (do czegoś)
   He's a loving husband and dedicated father. (On jest kochającym mężem i oddanym ojcem.)
 5. serious ****
  • traktujący coś poważnie, zaangażowany (np. w sport)
   He's very serious about football, he watches every match. (On jest bardzo zaangażowany w piłkę nożną, ogląda każdy mecz.)
   You have to be serious about your job if you want to get a promotion. (Musisz być zaangażowany w swoją pracę, jeśli chcesz dostać awans.)
 6. employed
  • zaangażowany, zajęty (czymś)
   During the summer I was employed in taking care of my garden. (W ciągu lata byłam zajęta dbaniem o mój ogród.)
 7. wrapped-up
 1. on board *
czasownik
 1. devote **
 2. involve ****
 3. engage ***
  • zatrudniać, angażować (np. prawnika, tłumacza) formal [TRANSITIVE]
   My boss has recently engaged a new translator. (Mój szef ostatnio zatrudnił nowego tłumacza.)
   I want to engage a cleaner. (Chcę zatrudnić sprzątaczkę.)
phrasal verb
 1. sign somebody up
phrasal verb
 1. cut somebody out
czasownik
 1. commit ***
phrasal verb
 1. step in *
 2. get into something ***  
  We both got into the political debate. (Obydwoje zaangażowaliśmy się w debatę polityczną.)
  He doesn't want her to get into the discussion. (On nie chce dopuścić jej do zaangażowania się w dyskusję.)
  I'm not in the mood to get into anything with you. (Nie jestem w nastroju, żeby angażować się z tobą w cokolwiek.)
  I really got into writing poetry. (Naprawdę zaangażowałem się w pisanie poezji.)
 3. launch out
 1. get involved *
  • angażować się (w sprawę)
   I got involved, I can't say "no" now! (Zaangażowałem się, nie mogę teraz powiedzieć "nie"!)
 2. become involved  
 3. make a commitment

Powiązane zwroty — "zaangażowany"

rzeczownik
phrasal verb
idiom
przymiotnik
inne
przysłówek

powered by  eTutor logo