"nie zaangażować kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie zaangażować kogoś" po polsku

nie zaangażować kogoś

phrasal verb
 1. cut somebody out
  • eliminować kogoś, nie zaangażować kogoś
   You can't cut me out of your life. (Nie możesz mnie wyeliminować ze swojego życia.)
   They cut him out of the performance. (Oni nie zaangażowali go do przedstawienia.)
czasownik
 1. devote **
 2. involve ****
 3. engage ***
  • zatrudniać, angażować (np. prawnika, tłumacza) oficjalnie [przechodni]
   My boss has recently engaged a new translator. (Mój szef ostatnio zatrudnił nowego tłumacza.)
   I want to engage a cleaner. (Chcę zatrudnić sprzątaczkę.)
phrasal verb
 1. sign somebody up
obrazek do "make a commitment" po polsku
czasownik
 1. commit ***
phrasal verb
 1. step in *
 2. get into something ***  
  We both got into the political debate. (Obydwoje zaangażowaliśmy się w debatę polityczną.)
  He doesn't want her to get into the discussion. (On nie chce dopuścić jej do zaangażowania się w dyskusję.)
  I'm not in the mood to get into anything with you. (Nie jestem w nastroju, żeby angażować się z tobą w cokolwiek.)
  I really got into writing poetry. (Naprawdę zaangażowałem się w pisanie poezji.)
 3. launch out
 1. get involved *
  • angażować się (w sprawę)
   I got involved, I can't say "no" now! (Zaangażowałem się, nie mogę teraz powiedzieć "nie"!)
 2. become involved  
 3. make a commitment