"zatrudniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zatrudniać" po polsku

zatrudniać

obrazek do "employ" po polsku
czasownik
 1. employ ***   [przechodni]
  Two hundred people are employed in this factory. (Dwustu ludzi jest zatrudnionych w tej fabryce.)
  Our company employed a new lawyer. (Nasza firma zatrudniła nowego prawnika.)
  link synonim: take on
 2. hire ***
 3. engage ***
  • zatrudniać, angażować (np. prawnika, tłumacza) oficjalnie [przechodni]
   My boss has recently engaged a new translator. (Mój szef ostatnio zatrudnił nowego tłumacza.)
   I want to engage a cleaner. (Chcę zatrudnić sprzątaczkę.)
 4. retain oficjalnie **
phrasal verb
 1. take on ***  
  I don't speak any foreign languages and nobody wants to take me on. (Nie znam żadnych języków obcych i nikt nie chce mnie zatrudnić.)
  link synonim: employ
czasownik
 1. employ somebody ***  
  to hire people to work for a company, person, etc
  This company employs hundreds of people. (Ta firma zatrudnia setki ludzi.)
  He offered to employ me if I agreed to his terms. (On zaoferował, że mnie zatrudni, jeżeli zgodzę się na jego warunki.)
  Would you employ a person with a criminal record? (Czy zatrudniłbyś osobę z przeszłością kryminalną?)
phrasal verb
 1. take somebody on ** , także: take on somebody ***
czasownik
 1. join *****
  • zatrudniać się (np. w firmie) [przechodni]
   I joined this company a month after it was created. (Zatrudniłem się w tej firmie miesiąc po tym, jak została utworzona.)
   With your experience you should totally join that corporation. (Z twoim doświadczeniem powinieneś zdecydowanie zatrudnić się w tej korporacji.)

"zatrudniać" — Słownik kolokacji angielskich

take on kolokacja
 1. take czasownik + on przyimek = zatrudniać
  Silna kolokacja

  I don't want to take a chance on those guys coming back.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo