"take on" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "take on" po angielsku

take on ***

phrasal verb
 1. zatrudniać
  I don't speak any foreign languages and nobody wants to take me on. (Nie znam żadnych języków obcych i nikt nie chce mnie zatrudnić.)
  link synonim: employ
 2. przyjmować, nabywać
 3. godzić się na coś
 4. rywalizować
  He's too ambitious, he always has to take on everyone. (On jest zbyt ambitny, zawsze musi ze wszystkimi rywalizować.)
  I used to take on my brother when we were younger. (Rywalizowałem ze swoim bratem, kiedy byliśmy młodsi.)
 5. wykazywać wielkie emocje
 1. czyjaś opinia, czyjś pogląd na dany temat, czyjeś stanowisko (w danej kwestii)
  What's your take on this problem? (Jaka jest twoja opinia na temat tego problemu?)
phrasal verb
 1. przyjmować kogoś, zatrudniać kogoś
  to employ
  We decided to take you on. (Zdecydowaliśmy się cię zatrudnić.)
  They took her on because she has work experience. (Oni ją przyjęli, bo ona ma doświadczenie zawodowe.)
 2. wyzywać kogoś do walki lub współzawodnictwa (szczególnie kogoś silniejszego)
  He took him on and the fight will take place on Sunday. (On wyzwał go do współzawodnictwa i walka odbędzie się w niedzielę.)
czasownik
 1. przyjmować coś na siebie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "take on"

phrasal verb
czasownik
idiom
inne

"take on" — Słownik kolokacji angielskich

take on kolokacja
 1. take czasownik + on przyimek = zatrudniać
  Silna kolokacja

  I don't want to take a chance on those guys coming back.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo