PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"uwzględniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uwzględniać" po polsku

uwzględniać

czasownik
 1. count ****
  • liczyć, wliczać, brać pod uwagę, uwzględniać (np. kogoś w grupie) [przechodni]
   Did you count Peter? He's new in our group. (Czy wziąłeś pod uwagę Petera? Jest nowy w naszej grupie.)
   Don't count me, I'm not coming to the party. (Nie wliczaj mnie, nie przychodzę na imprezę.)
   link synonim: consider
phrasal verb
 1. allow for something **
  • wziąć coś pod uwagę, wliczyć coś, uwzględniać
   Did you allow for my opinion? (Czy wziąłeś pod uwagę moją opinię?)
   You have to allow for the fact that I was sick all week. (Musisz wziąć pod uwagę fakt, iż przez cały tydzień byłem chory.)
 1. have regard to
  • brać pod uwagę, uwzględniać
   One has to have regard to the terms of a contract. (Trzeba brać pod uwagę warunki umowy.)
idiom
 1. take something on board
phrasal verb
 1. provide for something **
 1. control for something *
 2. take cognisance of something
 1. take account of something , take something into account
  • wziąć coś pod uwagę, uwzględniać coś
   to take something into consideration, to think about something
   We have to take account of the fact that she was ill at the time of writing the exam. (Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że była ona chora w momencie pisania egzaminu.)
czasownik
 1. consult **

"uwzględniać" — Słownik kolokacji angielskich

 1. take czasownik + consideration rzeczownik = uwzględniać, brać pod uwagę
  Silna kolokacja

  Taking that into consideration, I stand by my figure of 300,000.