BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"provide for something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "provide for something" po angielsku

provide for something **

phrasal verb
 1. dopuszczać możliwość czegoś formal
 2. brać coś pod uwagę, przewidywać coś, uwzględniać coś formal
  to supply something
 3. łożyć na coś
  Your parents provide for your education. (Twoi rodzice łożą na twoją edukację.)
  We will provide for his surgery. (Będziemy łożyć na jego operację.)
phrasal verb
 1. dbać o kogoś, troszczyć się o kogoś
  My parents always provide for me. (Moi rodzice zawsze się o mnie troszczą.)
  Will you provide for them when I'm gone? (Zadbasz o nich, gdy mnie nie będzie?)
 2. utrzymać kogoś, zadbać o kogoś
  If I don't get a better job I won't be able to provide for my family. (Jeśli nie zdobędę lepszej pracy, nie będę w stanie utrzymać swojej rodziny.)
  My father provides for us. (Mój ojciec nas utrzymuje.)

powered by  eTutor logo