BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"przewidywać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przewidywać coś" po polsku

czasownik
 1. project *****
  • określać, przewidywać, planować [TRANSITIVE]
   We project a 5 minute break. (Przewidujemy 5 minutową przerwę.)
   Did you project that or was it a lucky break? (Przewidziałaś to, czy może był to szczęśliwy zbieg okoliczności?)
 2. predict ***
  • przewidywać, przepowiadać [TRANSITIVE]
   She thought she could predict what he would do. (Ona myślała, że potrafi przewidzieć, co on zrobi.)
   We can't predict the future. (Nie możemy przewidzieć przyszłości.)
   I correctly predicted their reaction. (Prawidłowo przewidziałem ich reakcję.)
   important nie mylić z: postdict
 3. forecast , **
  • prognozować, przewidywać [TRANSITIVE]
   to be able to foresee something, to make a prognosis, to predict the future
   Property analysts forecast that house prices will continue to rise. (Analitycy nieruchomości przewidują, że ceny domów będą dalej wzrastać.)
   We say that the hour of death cannot be forecast. (Mówimy, że godzina śmierci nie może być przepowiedziana.)
   link synonim: prognose
 4. anticipate **
  • przewidywać, antycypować [TRANSITIVE]
   Try to anticipate the questions on the test. (Spróbuj przewidzieć pytania na teście.)
   We have to anticipate his next move if we want to find him. (Musimy przewidzieć jego kolejny ruch jeśli chcemy go znaleźć.)
 5. foresee *  
 6. envisage , envision **   [TRANSITIVE]
 7. stipulate
 8. second-guess
 9. forespeak  
 10. previse  
 11. foretake
 12. vaticinate
 13. prevision  
 14. forebode

Powiązane zwroty — "przewidywać coś"

rzeczownik
przymiotnik
przewidywalny = predictable +2 znaczenia
phrasal verb
czasownik
idiom
Zobacz także: przewidzenie

powered by  eTutor logo