Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"utrzymać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "utrzymać kogoś" po polsku

utrzymać kogoś

phrasal verb
 1. provide for somebody **
  • utrzymać kogoś, zadbać o kogoś
   If I don't get a better job I won't be able to provide for my family. (Jeśli nie zdobędę lepszej pracy, nie będę w stanie utrzymać swojej rodziny.)
   My father provides for us. (Mój ojciec nas utrzymuje.)
obrazek do "claim" po polsku
czasownik
 1. claim *****
  • twierdzić, utrzymywać [przechodni]
   He claimed he wasn't there the previous night. (On utrzymywał, że nie było go tam zeszłej nocy.)
   She claimed that she had been there twice, but I don't believe her. (Ona twierdzi, że była tam dwa razy, ale nie wierzę jej.)
 2. maintain ****
 3. support *****   [przechodni]
  He supports his family. (On utrzymuje swoją rodzinę.)
  Elizabeth has to support her poor sister. (Elizabeth musi utrzymywać swoją biedną siostrę.)
  I have to find a new job to be able to support my children. (Muszę znaleźć nową pracę, żeby być w stanie utrzymać moje dzieci.)
 4. sustain **
  • podtrzymywać (rozmowę, zainteresowanie), utrzymywać (np. dobrą jakość) [przechodni]
   I tried to sustain the conversation, but he was just too boring. (Próbowałem podtrzymać rozmowę, ale on był po prostu zbyt nudny.)
 5. assert **
  • twierdzić (coś), zapewniać (o czymś), utrzymywać (coś) [przechodni]
   He asserted that no one will get a passing grade without submitting an essay. (On zapewnił, że nikt nie dostanie pozytywnej oceny bez przedłożenia eseju.)
 6. argue ****
  • dowodzić (czegoś), utrzymywać oficjalnie [przechodni]
   This scientist argues that the theory of evolution is false. (Ten naukowiec utrzymuje, że teoria ewolucji jest fałszywa.)
   This man argues he has seen Jesus. (Ten mężczyzna utrzymuje, iż widział Pana Jezusa.)
   She's arguing that buying a new car is a waste of money. (Ona dowodzi, że kupienie nowego samochodu jest stratą pieniędzy.)
 7. defend ***
  • utrzymywać (np. tytuł mistrzowski), podtrzymywać (stanowisko w jakiejś sprawie) [przechodni]
   He defended his title this year, too. (On obronił swój tytuł również w tym roku.)
   She defended her stance on abortion in the latest interview. (Ona podtrzymała swoje stanowisko w sprawie aborcji w ostatnim wywiadzie.)
 8. contend **
  • twierdzić, utrzymywać (np. pogląd, swoje zdanie) [przechodni]
   Members of his family contend that he died from a heart attack. (Członkowie jego rodziny utrzymują, że zmarł na zawał serca.)
   He contends that the Earth is flat. (On utrzymuje, iż Ziemia jest płaska.)
 9. hold that *
 10. keep *****
  • utrzymywać (kogoś jakąś sumą pieniędzy, np. rodzinę) [przechodni]
   You won't be able to keep the family on just one salary. (Nie będziesz w stanie utrzymać rodziny z tylko jednej wypłaty.)
 11. allege *
 12. affirm *
 13. profess
 14. purport
 15. hold , *****
  • mieć (np. opinię), utrzymywać, twierdzić [przechodni]
   He holds an opinion different from mine. (On ma inną opinię niż ja.)
   A glass of red wine is held to be good for the health. (Istnieje opinia, że lampka czerwonego wina jest dobra dla zdrowia.)
 16. keep something going
 17. escot
czasownik
 1. continue *****
 2. manage ****
 3. persist **
 4. linger * , linger on
 5. make a living by doing something
 6. persister
 7. sustain oneself