ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zatrzymać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zatrzymać się" po polsku

zatrzymać się

obrazek do "stay" po polsku
czasownik
 1. stay *****
  • zostać, zatrzymać się (pozostać w jakimś miejscu) [nieprzechodni]
   Please stay in the car. (Proszę zostać w samochodzie.)
   If I were you I'd stay at home tomorrow night. (Na twoim miejscu zostałbym w domu jutrzejszej nocy.)
   Will you stay with us? (Czy zostaniesz z nami?)
   We're staying at a nice hotel. (Zatrzymaliśmy się w przyjemnym hotelu.)
   link synonim: remain
  • zatrzymać się, mieszkać (np. w hotelu) [nieprzechodni]
   She stayed at her parents for the summer holidays. (Ona mieszkała u rodziców w czasie wakacji.)
   I'd like to stay in a different hotel this time. (Tym razem chciałbym zatrzymać się w innym hotelu.)
 2. call , *****
  • zatrzymać się, zatrzymywać się na chwilę (np. pociąg, statek) [nieprzechodni]
   The train called between stations. (Pociąg zatrzymał się pomiędzy stacjami.)
   The train called for over 5 hours due to a heavy storm. (Pociąg zatrzymał się na ponad 5 godzin z powodu silnej burzy.)
   link synonim: stop
 3. draw to a halt
  • zatrzymać się (np. samochód)
 4. come to a stop
 5. park yourself
  • zatrzymać się (gdzieś na jakiś czas) potocznie
 6. break *****
phrasal verb
 1. call at
  • przybyć gdzieś, zatrzymać się
   We called at Germany on the third day of the journey. (Przybyliśmy do Niemczech w trzeci dzień naszej podróży.)
   Whilst in Holland, where did you call at? (Podczas pobytu w Holandii, gdzie się zatrzymaliście?)
 2. hoe in , hoe into something
idiom
 1. come to a standstill
 2. come to a halt  
 3. freeze to the spot   potocznie
 1. take a beat potocznie

zatrzymać się, zatrzymać

czasownik
 1. estop   dawne użycie
czasownik
 1. keep *****
  • trzymać, zatrzymywać, zachowywać (mieć coś na stałe lub przez jakiś czas) [przechodni]
   May I keep it? (Czy mogę to zatrzymać?)
   You can keep the book. I have another copy. (Możesz zachować tę książkę. Mam jeszcze jedną kopię.)
 2. pause ***
 3. retain oficjalnie **
 4. detain *
  • trzymać (w areszcie), zatrzymywać (gdzieś tymczasowo) [przechodni]
   He's been detained by security because of his suspicious behaviour at the airport. (Został zatrzymany przez ochronę z powodu swojego podejrzanego zachowania na lotnisku.)
 5. check *****
 6. impede
 7. withhold *
 8. reserve ***
 9. abort
 10. impound
 11. hold , *****
 12. ixnay American English potocznie
 13. thraw
phrasal verb
 1. keep on somebody * , keep somebody on
 2. head somebody off  
  She headed the burglar off and waited for the police. (Ona zatrzymała włamywacza i czekała na policję.)
  The police headed the thief off on the street. (Policja zatrzymała złodzieja na ulicy.)
 3. hold somebody back
 4. take somebody in ** , także: take in somebody **
  • zatrzymać kogoś (np. na policji) British English przestarzale
   He took Mike in for 48 hours. (Zatrzymał Mike'a na 48 godzin.)
   The police have taken your husband in for drunk driving. (Policja zatrzymała twojego męża za jazdę po pijanemu.)
 5. pick somebody up , pick up somebody ****
czasownik
 1. trap ***
  • zatrzymać, złapać (np. złodzieja) [przechodni]
   Trap the thief, I'll call the police. (Zatrzymaj złodzieja, ja zadzwonię po policję.)
   The police trapped the rapist. (Policja złapała gwałciciela.)
 2. save ****
  • zajmować, zatrzymać (np. miejsce dla kogoś) [przechodni]
   Save me a place at your table. (Zajmij mi miejsce przy swoim stoliku.)
   I'll be late, save me a seat. (Spóźnię się, zajmij mi siedzenie.)
 3. intercept *
  • zatrzymać, zatrzymywać
   Sir, the vessel has already changed course to intercept us. (Sir, ten statek właśnie zmienił kurs, by nas zatrzymać.)
 4. break *****
  • zakończyć, zatrzymać, przerwać (np. monotonię, cykl produkcji) [przechodni]
   This conflict is a vicious cycle, and we have to break it. (Ten konflikt to błędne koło, a my musimy je przerwać.)
   Katy didn't know how to break the sameness of life. (Katy nie wiedziała jak przerwać monotonię życia.)
 5. collar , **
phrasal verb
 1. hold back *
 2. stomp out
phrasal verb
 1. lock something in
  • zatrzymywać coś (np. zapach)
   I really liked her smell - I wish I could lock it in forever. (Naprawdę spodobał mi się jej zapach - chciałbym móc go zatrzymać na zawsze.)
   I will lock these memories in and never let go. (Zatrzymam te wspomnienia i nigdy nie odpuszczę.)
obrazek do "stop" po polsku
czasownik
 1. stop , *****
  • zatrzymywać się, stawać [przechodni/nieprzechodni]
   Could you stop here, please? (Czy mógłbyś się, proszę, tutaj zatrzymać?)
   He stopped to admire the view. (On zatrzymał się, aby podziwiać widok.)
   She stopped and took a picture. (Ona stanęła i zrobiła zdjęcie.)
   Buses stop here. (Autobusy zatrzymują się tutaj.)
   link synonim: call
 2. halt **   [nieprzechodni]
  If you do not halt, we will open fire. (Jeśli się nie zatrzymacie, otworzymy ogień.)
 3. grind to a halt
 4. come to rest
phrasal verb
 1. pull up **
 2. put up **

"zatrzymać się" — Słownik kolokacji angielskich

stopped at kolokacja
Popularniejsza odmiana: stop at
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrzymać się
 1. stop czasownik + at przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  People can stop on or off at any floor they like.

  Podobne kolokacje:
stopped for kolokacja
Popularniejsza odmiana: stop for
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrzymać się
 1. stop czasownik + for przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  When we stop for the meeting, try to get in close.

  Podobne kolokacje:
come to a halt kolokacja
 1. come czasownik + halt rzeczownik = zatrzymać się
  Luźna kolokacja

  One could say the process has come to a halt.

  Podobne kolokacje:
come to a stop kolokacja
 1. come czasownik + stop rzeczownik = stanąć, zatrzymać się
  Luźna kolokacja

  The king came to a stop in front of them.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo