"mieszkać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieszkać" po polsku

mieszkać

obrazek do "live" po polsku
czasownik
 1. live *****
  • mieszkać, zamieszkiwać [nieprzechodni]
   Where do you live? (Gdzie mieszkasz?)
   He lives in Warsaw. (On mieszka w Warszawie.)
   This is where I live. (Tutaj mieszkam.)
   He is living in a big old house. (On mieszka w dużym starym domu.)
 2. stay *****
  • zatrzymać się, mieszkać (np. w hotelu) [nieprzechodni]
   She stayed at her parents for the summer holidays. (Ona mieszkała u rodziców w czasie wakacji.)
   I'd like to stay in a different hotel this time. (Tym razem chciałbym zatrzymać się w innym hotelu.)
 3. board , *****
 4. reside *
  • mieszkać, rezydować, przebywać oficjalnie [nieprzechodni]
   The place I was residing in was strange and cold. (Miejsce, w którym przybywałam, było dziwne i zimne.)
   Do you know where he resides at the moment? (Czy wiesz, gdzie on teraz przybywa?)
 5. abide *
 6. lodge **
  • mieszkać, wynajmować (np. pokój) przestarzale [nieprzechodni]
   I'm lodging a room in my aunt's house. (Wynajmuję pokój w domu mojej cioci.)
   He wants to lodge a room in our house, what do you think about it? (On chce wynająć pokój w naszym domu, co o tym sądzisz?)
   He lodges a small flat in Warsaw. (On mieszka w małym mieszkaniu w Warszawie.)
 7. bide
 1. be based in

powered by  eTutor logo