PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"mieszkać w swoim miejscu pracy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieszkać w swoim miejscu pracy" po polsku

"mieszkać w swoim miejscu pracy" — Słownik kolokacji angielskich

live in kolokacja
  1. live czasownik + in przyimek = mieszkać w swoim miejscu pracy
    Bardzo silna kolokacja

    I live in the little house behind the nature center.

    Podobne kolokacje: