ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"lodge" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lodge" po angielsku

lodge **

rzeczownik
 1. domek, chata, stróżówka [policzalny]
  He lives in the woods, in the old lodge. (Mieszka w lesie, w starej stróżówce.)
  My parents bought a lodge outside the city. (Moi rodzice kupili domek poza miastem.)
  The lodge was so cold, the water in the tap was frozen. (Stróżówka była tak zimna, że woda w kranie była zamarznięta.)
 2. kryjówka, nora [policzalny]
  You must never look inside my lodge! (Nigdy nie wolno ci zaglądać do mojej kryjówki!)
  My dog is scared of children, he's been sitting in his lodge the whole evening. (Mój pies boi się dzieci, cały wieczór siedzi w swojej kryjówce.)
  The two boys found a lodge. (Dwóch chłopców znalazło kryjówkę.)
 3. loża (masońska) [policzalny]
  Wouldn't be a lodge without hats. (Bez kapeluszy nie byłoby loży.)
 4. żeremie (konstrukcja budowana przez niektóre zwierzęta, np. bobry) [policzalny]
  I saw a beaver building a lodge. (Widziałem bobra budującego żeremie.)
 5. strzecha budowlana (średniowieczna organizacja budowlańców) dawne użycie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. mieszkać, wynajmować (np. pokój) przestarzale [nieprzechodni]
  I'm lodging a room in my aunt's house. (Wynajmuję pokój w domu mojej cioci.)
  He wants to lodge a room in our house, what do you think about it? (On chce wynająć pokój w naszym domu, co o tym sądzisz?)
  He lodges a small flat in Warsaw. (On mieszka w małym mieszkaniu w Warszawie.)
 2. deponować, dawać na przechowanie [przechodni]
  You can lose your watch, you should lodge it. (Możesz zgubić swój zegarek, powinieneś dać go na przechowanie.)
  You should lodge your money, it's dangerous to keep such a big sum in your wallet. (Powinieneś dać swoje pieniądze na przechowanie, to niebezpieczne trzymać tak dużą sumę w portfelu.)
 3. wnosić (protest), składać (oświadczenie) [przechodni]
  I'll have to lodge a complaint with Mrs. Baker. (Będę musiał złożyć zażalenie do Pani Baker.)
 4. wylegać (o zbożu) [przechodni]
  The strong wind lodged the cereal. (Silny wiatr wyleżał zboże.)
  There were no rains to lodge the wheat, it must have been made by boars. (Nie było żadnych deszczy, aby wyleżeć pszenicę, to musiało być zrobione przez dziki.)
 5. kwaterować, przyjmować pod dach [przechodni]
  We lodged 5 people last night. (Zeszłej nocy przyjęliśmy pod dach 5 osób.)
  She lodged her cousin with her neighbour. (Ona zakwaterowała swojego kuzyna ze swoją sąsiadką.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa lodge i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "lodge"

czasownik
dislodge = potrącić, przemieścić, usuwać (z miejsca) +2 znaczenia
przymiotnik
rzeczownik
idiom
inne
kolokacje