BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"kryjówka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kryjówka" po polsku

kryjówka

rzeczownik
 1. lodge **
  • kryjówka, nora [COUNTABLE]
   You must never look inside my lodge! (Nigdy nie wolno ci zaglądać do mojej kryjówki!)
   My dog is scared of children, he's been sitting in his lodge the whole evening. (Mój pies boi się dzieci, cały wieczór siedzi w swojej kryjówce.)
   The two boys found a lodge. (Dwóch chłopców znalazło kryjówkę.)
 2. den *
  • melina, kryjówka (np. pijacka)
   The place was known as a den for all the lowlifes in the city. (To miejsce było znane jako melina dla wszystkich szumowin tego miasta.)
   link synonim: lair
  • kryjówka, skrytka (miejsce, gdzie bawią się dzieci)
   The children had their special den, but they wouldn't tell anyone where it is. (Dzieci miały swoją wyjątkową skrytkę, ale nie powiedziały nikomu, gdzie ona jest.)
 3. cache *  
  He kept all his valuables in a cache somewhere. (On trzymał wszystkie swoje kosztowności w jakiejś kryjówce.)
 4. hiding place
  • kryjówka, schowek
   He was the only person who knew her hiding place. (On był jedyną osobą, która znała jej kryjówkę.)
   I showed her the best hiding place in the whole house. (Pokazałem jej najlepszy schowek w całym domu.)
 5. safe house  
  He took me to the safe house because I was in danger. (On zabrał mnie do kryjówki, bo byłem w niebezpieczeństwie.)
  If we get separated, we'll meet at the safe house. (Jeśli zostaniemy rozdzieleni, spotkamy się w kryjówce.)
 6. hideaway
 7. hideout  
 8. lair
  • kryjówka (dla przestępcy, złodzieja)
   link synonim: den
 9. bolthole , także: bolt-hole
  • kryjówka, miejsce ucieczki British English
   The rabbit rushed to his bolthole. (Królik popędził do swojej kryjówki.)
  • kryjówka (schronienie przed codziennością) British English
   He thought of Honolulu as his possible bolthole. (Pomyślał o Honolulu jako swojej możliwej kryjówce.)
 10. hiding-place  
 11. hiding spot  
 12. hidey-hole , także: hidy-hole
 13. funk hole   informal

Powiązane zwroty — "kryjówka"

przymiotnik
osłonięty (np. miejsce, kryjówka) = sheltered
rzeczownik

"kryjówka" — Słownik kolokacji angielskich

hiding place kolokacja
 1. hiding rzeczownik + place rzeczownik = kryjówka, schowek
  Bardzo silna kolokacja

  But the car was coming too quickly to find a better hiding place.

  Podobne kolokacje:
safe house kolokacja
 1. safe przymiotnik + house rzeczownik = kryjówka
  Bardzo silna kolokacja

  The safe house was no more than an hour away, so I'd stay a little longer.

  Podobne kolokacje:
bolt hole kolokacja
 1. bolt rzeczownik + hole rzeczownik = kryjówka
  Zwykła kolokacja

  Then he's to come after me into the hidden tunnel, the bolt hole.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo