"składać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "składać" po polsku

składać

czasownik
 1. fold **
  • składać, złożyć, zginać (np. ubrania, mapę) [przechodni]
   Fold your clothes, please. (Poskładaj swoje ubrania, proszę.)
   I folded the map and I put it in the glove compartment. (Poskładałem mapę i włożyłem ją do schowka samochodowego.)
   Fold this shirt before putting it in the suitcase. (Złóż tę koszulę przed włożeniem jej do walizki.)
   I can't fold this map, it's too big, can you help me? (Nie mogę złożyć tej mapy, jest za duża, możesz mi pomóc?)
   You can fold the map. I know where we are. (Możesz złożyć mapę. Wiem, gdzie jesteśmy.)
  • składać (np. krzesło, łóżko) [przechodni/nieprzechodni]
   If you fold those chairs, we'll have more space. (Jeśli poskładasz te krzesła, będziemy mieć więcej miejsca.)
   Fold your bed before you leave the house. (Złóż swoje łóżko zanim wyjdziesz z domu.)
   She stood up and folded her chair. (Ona wstała i złożyła swoje krzesło.)
   przeciwieństwo: extend
  • składać (skrzydła) [przechodni]
   The bird folded its wings. (Ptak złożył swoje skrzydła.)
   My parrot always folds its wings when it's cold. (Moja papuga zawsze składa skrzydła, kiedy jest zimno.)
 2. submit **
  • przedstawiać (sprawę), składać (np. rezygnację), przedkładać, dostarczać (dokumenty) [przechodni]
   You must submit your application by January 1st. (Musisz dostarczyć swoje podanie do pierwszego stycznia.)
   The developers submitted building plans for approval. (Deweloperzy dostarczyli plany budowy do zatwierdzenia.)
   I submitted a formal request on her behalf. (Złożyłam oficjalną prośbę w jej imieniu.)
 3. file ****
 4. contribute , ***
  • pisać (np. do gazety), składać (np. artykuł)
   I'm contributing an article for a local newspaper. (Składam artykuł dla lokalnej gazety.)
   She contributes to a right-wing paper regularly. (Ona regularnie pisze do prawicowej gazety.)
 5. assemble **
 6. spawn *
 7. tuck **
  • składać (np. koszulę), podwijać (np. nogi pod siebie) [przechodni]
   She tucked her legs under her. (Ona podwinęła nogi pod siebie.)
   He tucked a shirt and put it into his backpack. (On złożył koszulę i włożył ją do plecaka.)
 8. stage ****
 9. lodge **
  • wnosić (protest), składać (oświadczenie) [przechodni]
   I'll have to lodge a complaint with Mrs. Baker. (Będę musiał złożyć zażalenie do Pani Baker.)
 10. stow ,
 11. render **
 12. proffer
  • składać (kondolencje)
 13. furl
  • składać, zwijać (gazetę, flagę, żagiel)
 14. set *****
 1. bow the knee
czasownik
 1. submit something to somebody
czasownik
 1. collapse ***
  • złożyć (np. parasol, mebel) [przechodni/nieprzechodni]
   He collapsed his umbrella as he entered the hallway. (On złożył swój parasol, kiedy wszedł do korytarza.)
   He collapsed his bike to make more space. (On złożył swój rower, żeby zrobić więcej miejsca.)
   The chair collapsed under his weight. (Krzesło złożyło się pod jego ciężarem.)
   The wind was so strong that my umbrella collapsed. (Wiatr był taki silny, że mój parasol się złożył.)
 2. concertina
 3. kludge , kluge
phrasal verb
 1. put something together , także: put together something **
 2. pull something together
phrasal verb
 1. make up something *** , make up ***
  • tworzyć coś, składać się (na coś), stanowić (część całości)
   Can you make up a salad from these ingredients? (Czy możesz stworzyć sałatkę z tych składników?)
   All of these traits make up a perfect companion. (Wszystkie te cechy tworzą idealnego kompana.)
   Teenagers make up most of our customers. (Nastolatki stanowią większość naszych klientów.)
czasownik
 1. consist ***
 2. comprise **
phrasal verb
 1. pitch in , pitch something in , pitch in something
 2. fold away  
 3. dub up
 1. go in on
  • złożyć się (np. na prezent dla kogoś), dołożyć się (do prezentu)
   Would you like to go in on a wedding present for Kate? (Czy chciałbyś dołożyć się do prezentu ślubnego dla Kate?)
czasownik
 1. concur
phrasal verb
 1. not add up