"przyczyniać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyczyniać się" po polsku

przyczyniać się

czasownik
  1. contribute , ***   [INTRANSITIVE]
    I really want to contribute to success of our company. (Naprawdę chcę się przyczynić do sukcesu naszej firmy.)
    He contributed to my problems and now he wants to help. (On przyczynił się do moich problemów i teraz chce pomóc.)
  2. concur
  3. redound

Powiązane zwroty — "przyczyniać się"

rzeczownik
przymiotnik
przyczynowy = causal +3 znaczenia
phrasal verb
inne

powered by  eTutor logo