Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"contribute" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "contribute" po angielsku

contribute , ***

obrazek do "contribute" po polsku
czasownik
 1. wnosić (swój wkład do czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
  The students contributed their own time to the project. (Studenci poświęcili swój własny czas na projekt.)
  He contributed a lot to my life, I'm happy thanks to him. (On wiele wniósł do mojego życia, dzięki niemu jestem szczęśliwy.)
  It will help us to contribute to a common perspective for the future. (To pomoże nam wnieść wkład do wspólnej perspektywy na przyszłość.)
  zobacz także: pitch in
 2. przyczyniać się [nieprzechodni]
  I really want to contribute to success of our company. (Naprawdę chcę się przyczynić do sukcesu naszej firmy.)
  He contributed to my problems and now he wants to help. (On przyczynił się do moich problemów i teraz chce pomóc.)
 3. pisać (np. do gazety), składać (np. artykuł)
  I'm contributing an article for a local newspaper. (Składam artykuł dla lokalnej gazety.)
  She contributes to a right-wing paper regularly. (Ona regularnie pisze do prawicowej gazety.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. przyłożyć się do czegoś, przyczynić się do czegoś, mieć w coś wkład
  to add something from oneself, to help to cause something
  She didn't contribute to our success, so why should she get any money? (Ona nie przyczyniła się do naszego sukcesu, więc dlaczego miałaby dostać jakiekolwiek pieniądze?)
  Don't forget I contributed to this project. (Nie zapominaj, że przyczyniłem się do tego projektu.)
  You have the right to decide how you want to contribute to our project. (Masz prawo zdecydować, jak chcesz przyczynić się do naszego projektu.)

powered by  eTutor logo