BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"wnosić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wnosić" po polsku

wnosić

czasownik
 1. contribute , ***
  • wnosić (swój wkład do czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
   The students contributed their own time to the project. (Studenci poświęcili swój własny czas na projekt.)
   He contributed a lot to my life, I'm happy thanks to him. (On wiele wniósł do mojego życia, dzięki niemu jestem szczęśliwy.)
   It will help us to contribute to a common perspective for the future. (To pomoże nam wnieść wkład do wspólnej perspektywy na przyszłość.)
   zobacz także: pitch in
 2. introduce ****
  • wprowadzać, sprowadzać, wnosić [przechodni]
   When we introduced this system no one believed it would work. (Kiedy wprowadziliśmy ten system nikt nie wierzył, że on zadziała.)
 3. file ****
 4. lodge **
  • wnosić (protest), składać (oświadczenie) [przechodni]
   I'll have to lodge a complaint with Mrs. Baker. (Będę musiał złożyć zażalenie do Pani Baker.)
 5. bring *****
czasownik
 1. emend , emendate

powered by  eTutor logo