"przedkładać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przedkładać" po polsku

przedkładać

czasownik
 1. table *****
  • proponować, przedkładać British English [TRANSITIVE]
   I would like to table an offer. (Chciałbym przedłożyć ofertę.)
   Would you like to table any ideas? (Czy ty byś chciał zaproponować jakieś pomysły?)
 2. submit **
  • przedstawiać (sprawę), składać (np. rezygnację), przedkładać, dostarczać (dokumenty) [TRANSITIVE]
   You must submit your application by January 1st. (Musisz dostarczyć swoje podanie do pierwszego stycznia.)
   The developers submitted building plans for approval. (Deweloperzy dostarczyli plany budowy do zatwierdzenia.)
 3. sponsor , ***
  • przedkładać (projekt ustawy) [TRANSITIVE]
   They sponsored the bill we were discussing. (Oni przedłożyli projekt ustawy, który omawialiśmy.)
 4. forfeit
  • przedkładać (uważać coś za ważniejsze od czegoś innego), poświęcić coś (na rzecz czegoś innego)
 5. render **
 6. proffer
 7. propound
czasownik
 1. submit something to somebody
czasownik
 1. advance ***
 2. prioritize , prioritise British English

powered by  eTutor logo