KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"poświęcić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poświęcić coś" po polsku

poświęcić coś

phrasal verb
 1. give up something ***
  • poświęcić coś (np. czas)
   I gave up too much time for working. (Zbyt dużo czasu poświęciłem pracy.)
   You can't let him give up his dreams for you. (Nie możesz pozwolić mu poświęcić swoich marzeń dla ciebie.)
czasownik
 1. forfeit
  • przedkładać (uważać coś za ważniejsze od czegoś innego), poświęcić coś (na rzecz czegoś innego)
czasownik
 1. sacrifice **
  • poświęcić (świadomie zrezygnować z czegoś) [TRANSITIVE]
   Many women sacrifice their career for their family. (Wiele kobiet poświęca swoją karierę dla rodziny.)
   He sacrifices his free time to voluntary service. (On poświęca swój wolny czas na wolontariat.)
 2. bless **
 3. consecrate
czasownik
 1. spare **
  • dawać, poświęcać (gdy mamy czegoś mało, np. czas, pieniądze) [TRANSITIVE]
   I spared an hour for this meeting and it was a waste of time. (Poświęciłem godzinę na to spotkanie i było to stratą czasu.)
   Can you spare me some time tomorrow? (Czy możesz poświęcić mi jutro trochę czasu?)
   She spared all her money for her sick daughter. (Ona poświęciła wszystkie swoje pieniądze na chorą córkę.)
 2. devote **
 3. commit ***
  • przeznaczać, poświęcać (np. pieniądze, czas) [TRANSITIVE]
   I need to commit some money for a new car. (Potrzebuję przeznaczyć trochę pieniędzy na nowy samochód.)
   I'm mad that I committed my time to this. (Jestem zły, że przeznaczyłem na to swój czas.)
   I committed a lot of time and money to raising my children. (Przeznaczyłam dużo czasu i pieniędzy na wychowanie moich dzieci.)
 4. expend
  • zużywać, poświęcać (czas, energię, pieniądze) formal
   I did not expend all these resources only to see my profits shrink. (Nie zużyłem tych wszystkich surowców po to, żeby teraz moje zyski malały.)
   I expended a lot of my time to reach this conclusion. (Poświęciłem sporo mojego czasu, aby dojść do tego wniosku.)
   She expended all her energy today, and now she just wants to sleep. (Ona zużyła dzisiaj całą swoją energię i teraz chce już tylko iść spać.)
 5. give ***** , także: gie Scottish English   [TRANSITIVE]
  I can give you 5 minutes. (Mogę ci poświęcić 5 minut.)
  You need to give yourself more at work. (Musisz się bardziej poświęcać w pracy.)
 6. hallow
phrasal verb
 1. live for something *
 2. commit oneself , commit oneself to something
czasownik
 1. dedicate yourself to something  
  She had dedicated her life to teaching. (Ona poświęciła swoje życie nauczaniu.)
 2. devote yourself to something  
phrasal verb
 1. fasten onto something  

powered by  eTutor logo