TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"zgłaszać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zgłaszać" po polsku

zgłaszać

czasownik
 1. report *****
  • zgłaszać, składać sprawozdanie, sprawozdawać [przechodni]
   Try to report this issue to the tech service. (Spróbuj zgłosić ten problem obsłudze technicznej.)
   You must report any faults. (Musisz zgłaszać jakiekolwiek usterki.)
   The police made a search of the house after the crime had been reported. (Policja przeszukała dom, po tym jak zgłoszone zostało przestępstwo.)
   If you get injured on the job, you should report it immediately to your employer. (Jeśli odniesiesz obrażenia w trakcie pracy, powinieneś natychmiast zgłosić to swojemu pracodawcy.)
   They didn't report any problems with the machine. (Oni nie zgłosili żadnych problemów z maszyną.)
 2. notify *
  • zgłaszać (np. na policję), zawiadamiać (policję) [przechodni]
   Each incident is notified to the police. (Każdy incydent jest zgłaszany na policję.)
 3. advance ***
  • zgłaszać (propozycję), wystąpić (z czymś), przedłożyć (coś) [przechodni]
   She advanced a new interesting theory during the class. (Ona zgłosiła nową interesującą teorię podczas zajęć.)
 4. brute
 5. bruit
 6. delate
phrasal verb
 1. report back
czasownik
 1. report *****
  • zgłaszać się (gdzieś) [nieprzechodni]
   Report to your supervisor as soon as possible. (Zgłoś się do swojego przełożonego tak szybko jak to możliwe.)
   I was asked to report to his office. (Zostałem poproszony, żeby zgłosić się do jego biura.)
phrasal verb
 1. come forward *
 2. step forward *

"zgłaszać" — Słownik kolokacji angielskich

report back kolokacja
 1. report czasownik + back particle = przedkładać sprawozdanie, zgłaszać, meldować
  Zwykła kolokacja

  Like we told you, they didn't have much time to report back before they were shot down.

  Podobne kolokacje: