Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"reported by" — Słownik kolokacji angielskich

reported by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poinformowany przez
  1. report czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    If reported by the committee, the bill reaches the floor of the full house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo