Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"report from" — Słownik kolokacji angielskich

report from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): raport z
  1. report czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    There is little of note to report from our early life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo