Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"report on" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "report on" po angielsku

 1. raport o czymś
  We have prepared a report on the progress made since January. (Przygotowaliśmy raport o postępie osiągniętym od stycznia.)
  I have to finish this report on education in Poland. (Muszę dokończyć ten raport o edukacji w Polsce.)

"report on" — Słownik kolokacji angielskich

report on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): składaj sprawozdanie
 1. report czasownik + on przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  I don't want her going back to report on us for hours, maybe days.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo