Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"zawiadamiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zawiadamiać" po polsku

zawiadamiać

czasownik
 1. announce ****
  • obwieszczać, komunikować, zawiadamiać [przechodni]
   The boss announced his resignation. (Szef obwieścił swoją rezygnację.)
   Would you be so kind as to announce everyone that we are going to New York? (Byłabyś tak uprzejma i zawiadomiła wszystkich, że jedziemy do Nowego Jorku?)
 2. notify *
  • zgłaszać (np. na policję), zawiadamiać (policję) [przechodni]
   Each incident is notified to the police. (Każdy incydent jest zgłaszany na policję.)
  • zawiadamiać, powiadamiać [przechodni]
   I was notified of their absence. (Zostałam poinformowana o ich nieobecności.)
 3. advise **
  • zawiadamiać, powiadamiać, zakomunikować oficjalnie [przechodni]
   Your teacher has advised me on your behaviour. (Twój nauczyciel powiadomił mnie o twoim zachowaniu.)
   He doesn't feel good, we should advise his parents. (On nie czuje się dobrze, powinniśmy zawiadomić jego rodziców.)
   link synonim: inform
 4. advertise * , także: advertize AmE
 5. brute
 6. bruit