BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"zawiadamiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zawiadamiać" po polsku

zawiadamiać

czasownik
 1. announce ****
  • obwieszczać, komunikować, zawiadamiać [TRANSITIVE]
   The boss announced his resignation. (Szef obwieścił swoją rezygnację.)
   Would you be so kind as to announce everyone that we are going to New York? (Byłabyś tak uprzejma i zawiadomiła wszystkich, że jedziemy do Nowego Jorku?)
 2. advise **
  • zawiadamiać, powiadamiać, zakomunikować formal [TRANSITIVE]
   Your teacher has advised me on your behaviour. (Twój nauczyciel powiadomił mnie o twoim zachowaniu.)
   He doesn't feel good, we should advise his parents. (On nie czuje się dobrze, powinniśmy zawiadomić jego rodziców.)
   link synonim: inform
 3. notify *   [TRANSITIVE]
 4. advertise * , także: advertize American English
 5. brute
 6. bruit

powered by  eTutor logo