BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"serve notice" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "serve notice" po angielsku

serve notice

idiom
  1. uprzedzać o czymś, zawiadamiać o czymś

"serve notice" — Słownik kolokacji angielskich

serve notice kolokacja
  1. serve czasownik + notice rzeczownik = uprzedzać o czymś, zawiadamiać o czymś
    Bardzo silna kolokacja

    Let this communication serve notice of that fact upon you.

powered by  eTutor logo