"serve meals" — Słownik kolokacji angielskich

serve meals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podaj posiłki
  1. serve czasownik + meal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    About 350 meals are served in all during the week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo