"receive notice" — Słownik kolokacji angielskich

receive notice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj ogłoszenie
  1. receive czasownik + notice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He had received notice of this meeting but an hour ago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo