BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"uprzedzać o czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uprzedzać o czymś" po polsku

"uprzedzać o czymś" — Słownik kolokacji angielskich

serve notice kolokacja
  1. serve czasownik + notice rzeczownik = uprzedzać o czymś, zawiadamiać o czymś
    Bardzo silna kolokacja

    Let this communication serve notice of that fact upon you.

powered by  eTutor logo