PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"zawiadomienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zawiadomienie" po polsku

zawiadomienie

rzeczownik
 1. notice ****
  • zawiadomienie, ogłoszenie, notatka [COUNTABLE]
   This notice was posted yesterday. (To zawiadomienie było wywieszone wczoraj.)
   The notice said that today's meeting was cancelled. (W ogłoszeniu było napisane, że dzisiejsze spotkanie jest odwołane.)
   Who was crazy enough to write this notice? (Kto był na tyle szalony, żeby napisać to zawiadomienie?)
  • zawiadomienie, uprzedzenie, ostrzeżenie, powiadomienie [UNCOUNTABLE]
   Our landlord gave us an eviction notice. (Właściciel naszego mieszkania dał nam zawiadomienie o eksmisji.)
 2. announcement **
  • ogłoszenie, zawiadomienie [COUNTABLE]
   The announcement caused considerable confusion on the Stock Exchange. (Ogłoszenie spowodowało znaczne zamieszanie na giełdzie papierów wartościowych.)
 3. memo * , memorandum
  • zawiadomienie, notatka służbowa [COUNTABLE]
   I'd like you to forward us that deal memo. (Chciałabym, żeby przekazał nam pan te notatki odnośnie umowy.)
 4. notification
  • powiadomienie, zawiadomienie formal
   You'll get official notification when I make my decision. (Dostaniesz oficjalne zawiadomienie o mojej decyzji.)
   A notification has arrived in the mail today. (Dzisiaj w poczcie dotarło zawiadomienie.)
 5. intimation
czasownik
 1. announce ****
  • obwieszczać, komunikować, zawiadamiać [TRANSITIVE]
   The boss announced his resignation. (Szef obwieścił swoją rezygnację.)
   Would you be so kind as to announce everyone that we are going to New York? (Byłabyś tak uprzejma i zawiadomiła wszystkich, że jedziemy do Nowego Jorku?)
 2. advise **
 3. notify *   [TRANSITIVE]
 4. advertise * , także: advertize American English
 5. brute
 6. bruit

powered by  eTutor logo