BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zakomunikować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakomunikować" po polsku

zakomunikować

czasownik
 1. advise **
  • zawiadamiać, powiadamiać, zakomunikować oficjalnie [przechodni]
   Your teacher has advised me on your behaviour. (Twój nauczyciel powiadomił mnie o twoim zachowaniu.)
   He doesn't feel good, we should advise his parents. (On nie czuje się dobrze, powinniśmy zawiadomić jego rodziców.)
   link synonim: inform
obrazek do "communicate" po polsku
czasownik
 1. announce ****
  • obwieszczać, komunikować, zawiadamiać [przechodni]
   The boss announced his resignation. (Szef obwieścił swoją rezygnację.)
   Would you be so kind as to announce everyone that we are going to New York? (Byłabyś tak uprzejma i zawiadomiła wszystkich, że jedziemy do Nowego Jorku?)
 2. communicate **
 3. convey **
  • przekazywać (np. rozkaz, wiadomość, podziękowania), komunikować [przechodni]
   to communicate something
   Convey my deepest condolences. (Przekaż moje najgłębsze kondolencje.)
   Can you convey this message to the boss? (Czy możesz przekazać tę wiadomość szefowi?)
 4. commune
 5. preannounce
czasownik
 1. interact **   [nieprzechodni]
  I don't want to interact with people today. (Nie chcę dziś komunikować się z ludźmi.)
  I tried to interact with her but she's in a bad mood. (Próbowałem się z nią skomunikować, ale jest dziś w złym nastroju.)
 2. interface *
 3. interwork  
 4. intercommunicate

Powiązane zwroty — "zakomunikować"

rzeczownik
czasownik

powered by  eTutor logo