"powiadamiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powiadamiać" po polsku

powiadamiać

czasownik
 1. inform ***
  • informować, powiadamiać [przechodni]
   powiadomić
   You will be informed about any changes that will take place. (Będziesz poinformowany o wszystkich zmianach jakie się dokonają.)
   She is always so well informed. (Ona jest zawsze tak dobrze poinformowana.)
   Will you please inform the audience that the show will begin shortly? (Czy możesz proszę poinformować widownię, że przedstawienie wkrótce się rozpocznie?)
   link synonim: advise
 2. notify *
 3. advise **
  • zawiadamiać, powiadamiać, zakomunikować oficjalnie [przechodni]
   Your teacher has advised me on your behaviour. (Twój nauczyciel powiadomił mnie o twoim zachowaniu.)
   He doesn't feel good, we should advise his parents. (On nie czuje się dobrze, powinniśmy zawiadomić jego rodziców.)
   link synonim: inform
 4. prenotify
 5. apprise BrE , apprize AmE

powered by  eTutor logo