BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"poinformować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poinformować" po polsku

poinformować

czasownik
 1. brief ***
  • informować, instruować, poinformować, poinstruować [przechodni]
   She briefed everyone about an upcoming fire drill. (Ona poinformowała wszystkich o nadchodzącym szkoleniu przeciwpożarowym.)
   I would like to brief you on my plans. (Chciałabym cię poinformować o moich planach.)
 2. intimate **
 3. apprise BrE , apprize AmE
phrasal verb
 1. word somebody up
idiom
 1. bring someone up to speed
 2. break the news
obrazek do "tell" po polsku
czasownik
 1. tell *****
  • powiedzieć, mówić (coś komuś), informować [przechodni]
   I'll tell you what happened when we get home. (Powiem ci, co się stało, gdy dojdziemy do domu.)
   Why didn't you tell me? (Dlaczego mi nie powiedziałeś?)
   I told him not to come. (Powiedziałem mu, żeby nie przychodził.)
   zobacz także: describe, report, speak
 2. report *****
  • donosić, informować [przechodni/nieprzechodni]
   He reports to me all the relevant developments of this situation. (On informuje mnie o wszystkich istotnych postępach w tej sytuacji.)
   You have to report every detail. (Musisz mnie informować o każdym szczególe.)
   zobacz także: tell
 3. inform ***
  • informować, powiadamiać [przechodni]
   powiadomić
   You will be informed about any changes that will take place. (Będziesz poinformowany o wszystkich zmianach jakie się dokonają.)
   She is always so well informed. (Ona jest zawsze tak dobrze poinformowana.)
   Will you please inform the audience that the show will begin shortly? (Czy możesz proszę poinformować widownię, że przedstawienie wkrótce się rozpocznie?)
   link synonim: advise
 4. educate **
  • informować, instruować, pouczać [przechodni]
   We've been educated on the fire drill. (Zostaliśmy pouczeni na temat ćwiczeń pożarowych.)
   You don't have to educate me, I know where everything is. (Nie musisz mnie pouczać, wiem gdzie wszystko jest.)
 5. delate

powered by  eTutor logo