BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"informing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "informing" po angielsku

informing

rzeczownik
 1. informowanie, powiadamianie
 2. natchnięcie, przeniknięcie oficjalnie
czasownik
 1. informować, powiadamiać [przechodni]
  powiadomić
  You will be informed about any changes that will take place. (Będziesz poinformowany o wszystkich zmianach jakie się dokonają.)
  She is always so well informed. (Ona jest zawsze tak dobrze poinformowana.)
  Will you please inform the audience that the show will begin shortly? (Czy możesz proszę poinformować widownię, że przedstawienie wkrótce się rozpocznie?)
  link synonim: advise
 2. natchnąć, przeniknąć oficjalnie [przechodni]
  He believes that God informed him to write that book. (On wierzy, że Bóg natchnął go do napisania tej książki.)
  I was informed by you, so I wrote this poem. (Zostałam przez ciebie natchniona, więc napisałam ten wiersz.)
 3. nadawać formę dawne użycie [przechodni]
 4. przenikać (przez coś) [przechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. bezkształtny, bez formy
  link synonim: unformed
 1. instruować, uczyć (kogoś) dawne użycie [przechodni]
czasownik
 1. wpływać na coś (na czyjeś decyzje, wybory, zachowanie)
  There are many reasons that informed his decision. (Jest wiele powodów, które wpłynęły na jego decyzję.)

powered by  eTutor logo