"donosić na kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "donosić na kogoś" po polsku

donosić na kogoś

czasownik
 1. grass British English potocznie *** , grass somebody up British English potocznie , grass on somebody British English potocznie
 2. fink American English potocznie  
 3. peach on somebody   potocznie
 4. clipe Scottish English potocznie  
phrasal verb
 1. tell on somebody
  • skarżyć na kogoś, donosić na kogoś
   I will tell on you and you'll be grounded. (Poskarżę się na ciebie i będziesz miał szlaban.)
   He told on me to the teacher and I got punished. (Doniósł na mnie nauczycielowi i zostałem ukarany.)
   Jack told on his brother. (Jack naskarżył na swojego brata.)
   I'll tell on you! (Poskarżę się na ciebie!)
 2. inform on somebody , inform against somebody
  • donosić na kogoś (na policję)
   She informed on us, I'm sure of it. (Ona na nas doniosła, jestem tego pewien.)
   If you inform against us, we'll kill you. (Jeśli doniesiesz na nas, zabijemy cię.)
 3. tattle on somebody
 4. snitch on somebody
 5. dime out American English potocznie  
 6. fink on somebody   slang
idiom
 1. put a finger on somebody   potocznie
 1. turn informer on somebody
 1. narc somebody out slang

powered by  eTutor logo